Radio

Radio HairTrendy

Zamów nasz newsletter

newsletter

Kalendarz imprez

eventy

Hair Trendy TV

ht tv

UWAGA - od 1 marca zakaz stosowania i sprzedaży kosmetyków z Lilial i Pirytionian Cynku w UE

data publikacji  2022-02-21  komentarze  dodaj komentarz
UWAGA - od 1 marca zakaz stosowania i sprzedaży kosmetyków z Lilial i Pirytionian Cynku w UE
zdjęcia hairtrendy

Do 1 marca 2022r. produkty z tymi składnikami mają zniknąć z rynku. Lilial występujący w kompozycjach zapachowych i pirytionian cynku - składnik szamponów przeciwłupieżowych - zostały włączone w poczet listy substancji zakazanych do stosowania w produktach kosmetycznych. 


Po 1 marca 2022 wszystkie produkty kosmetyczne z tymi składnikami nie mają prawa znaleźć się na rynku UE. Jeśli dany produkt już jest w sprzedaży, to do 1 marca 2022 należy go bezwzględnie wycofać.

..
Lilial (INCI: Butylphenyl Methylpropional) to syntetyczny aldehyd aromatyczny występujący w kompozycjach zapachowych i aromatach. Ze względu na klasyfikację jako substancja mająca negatywny wpływ na rozrodczość (Repr. 1B) została załączona do aneksu II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych w pozycji 1666.

Pirytionian cynku (INCI: Zinc Pyrithione) to aktywny składnik szamponów przeciwłupieżowych o właściwościach bakteriostatycznych i ograniczających wzrost grzybów. Ze względu na klasyfikację jako substancja mająca negatywny wpływ na rozrodczość (Repr. 1B) została załączona do aneksu II rozporządzenia 1223/2009 w pozycji 1670.

.
Niestety w rozporządzeniu 1223/2009 mamy taki obowiązek narzucony na dystrybutorów (art. 6)

3. Jeżeli dystrybutorzy uznają lub mają powody sądzić, że:
- dany produkt kosmetyczny nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, nie udostępniają produktu na rynku, dopóki nie zostanie on dostosowany do obowiązujących wymogów;
- produkt kosmetyczny, który udostępnili na rynku, nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, zapewniają przyjęcie środków naprawczych niezbędnych do dostosowania tego produktu, wycofania go z rynku lub wycofania od użytkowników końcowych, w razie potrzeby.

Ponadto jeżeli produkt kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, dystrybutorzy niezwłocznie informują o tym osobę odpowiedzialną oraz właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępniły dany produkt, podając szczegóły zwłaszcza dotyczące niezgodności oraz przyjętych środków naprawczych.
Szczegóły w rozporządzeniu nr 2021/1902 z dnia 29 X 2021.

Kary pieniężne

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych w rozdziale 5 („Kary pieniężne”) przewiduje taryfikator kar za niezgodność z rozporządzeniem 1223/2009. Maksymalna wysokość kary, jaka jest przewidziana w ustawie, to 100 000 zł. W tym przypadku prawdopodobnie zastosowanie miałby:

Art. 28. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 3–5 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Artykuł 6 rozporządzenia 1223/2009 mówi o obowiązkach dystrybutorów, którzy w ramach swojej działalności udostępniają produkt kosmetyczny na rynku.

Art.6 ust. 3 rozporządzenia 1223/2009:
Jeżeli dystrybutorzy uznają lub mają powody sądzić, że:
- dany produkt kosmetyczny nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, nie udostępniają produktu na rynku, dopóki nie zostanie on dostosowany do obowiązujących wymogów; (…).

 


 


Komentarze

Kaaral manniskan
Davines
Artego NASZ
ab Moroccanoil
Keune Jott
MilaPro

przejdź do galerii fryzurprzejdź do galeri fryzur


wydarzeniaNadchodzące wydarzenia

pełne kalendariumprzejdź do galeri fryzur